Water
Modulair header

WB-Modules

WB-modules kennen geen alledaagse toepassing. Mede afhankelijk van de omgevingsvariabelen en de gewenste bouwsnelheid is het niet altijd vanzelfsprekend om betonconstructies van beperkte omvang in situ te storten. In zulke gevallen bieden de modulaire elementen in zelfverdichtend beton (ZVB) een uitkomst.

Voor projecten waar de maatvastheid, het aspect van oppervlakte, in combinatie met een perfecte waterdichtheid wordt gevraagd, bieden de WB-modules een alternatief.

Meest gebruikt toepassingen zijn zwembaden, viskweekbassins, open waterlopen, opslagsilo’s, voorbezinker kwzi, retentie- en slibbassins.

Contact

Interesse?
Goed zo! Want we kunnen wel degelijk iets voor u betekenen. Neem gerust contact op met ons.

Contacteer ons
Wb1
Wb2
Wb3